Sagonationen


Välkommen till Sagonationen Lorenzburg – en förtrollad plats mitt i vardagen!

”Världen är full av magiska ting som väntar tålmodigt på att dina sinnen ska bli känsligare.” – William Butler Yeats

Furstendömet Lorenzburg är först och främst en berättelse – en saga. Därför är det kollektiva berättandet centralt i det projekt som skapar nationen. Deltagarnas berättelser och bilder är viktiga!

I Michael Endes Den Oändliga Historien genereras själva landet bokstavligen ur den mytiska Barnkejsarinnan. Hon är fantasirikets hjärta och när hon dör så dör landet med henne, och när hon återfår hälsan så blomstrar landet på nytt. På samma sätt började Lorenzburg som ett frö inne i konstnären, sedermera Prinsen, Freï. Rollen av Prinsen fungerar som en magisk lanterna (en tidig version av projektor) och nationen genereras inom, och projiceras ut från, honom. Men en nation, eller för den delen en saga, blir tom och ödslig om den inte befolkas. Det är medborgarnas berättelser och sagor som skänker nationen liv. Ju fler sagor, ju mera fantasi vi kan uppbringa, desto starkare och mer magisk blir nationen.

Berättare