St. Elmo’s Orden (Klass 2) avbildar en enkel kompassros i rött och vitt med en medaljong där skeppet Argos avbildas i guld mot blå emalj. Skeppets mast är utbytt mot en fackla. St. Elmo’s Orden (Klass 1) ovan med en dubbel kompassros och tillhörande kraschan med en avbildning av helgonet St. Elmo – beskyddare av sjöfarare bland annat.

St. Elmo’s Orden utdelas för särskilda insatser inom Sjöfart (alternativt handel/ upptäcktsresande) och Utbildningsväsende. Skeppet och facklan symboliserar möjligheten att själv navigera eller att säkert vägleda andra genom okunnighetens upprörda vatten..