Jordbruksdepartementet

 En nation som inte producerar egen mat är bräcklig och beroende av import. Ett nytt samarbete kommer snart att ingås för att påbörja odling i den urbana miljö som Lorenzburg innebär. Ett kollektivt odlande av offentliga ytor innebär både en gemensam resurs att nyttja och en aktivitet att samlas kring.

Det är vår vision att alla offentliga planteringar, lekparker och liknande enbart ska ha ätliga plantor. Hösten 2015 utvecklas modellen för detta. Mer information kommer snart.