HOVLEVERANTÖR

[soliloquy id=”1623″]

För att ansöka om att bli hovleverantör måste företaget ha levererat eller donerat varor eller tjänster till Prinsen eller annan medlem i familjen. Vill Ni donera någon produkt till H.S.H. Prins Freï så kommer han gärna att rekommendera er produkt, förutsatt att den håller god kvalitet.

Att bli hovleverantör är en hedersutnämning som tilldelas företag som på olika sätt gjort sig personligen uppskattade av H.S.H. Prinsen av Lorenzburg eller andra medlemmar i Furstefamiljen. Hovleverantörskap beviljas av H.S.H. Prinsen. Den som beviljats hovleverantörskap har rätt att använda Furstendömet Lorenzburgs riksvapen på sin hemsida och sina produkter.

Prinsens Hovstater utfärdar på begäran ett diplom till företaget som också får tillåtelse att använda hovleverantörsemblemet i sin marknadsföring. Emblemet utgörs av Lorenzburgs Riksvapen med texten ”Hovleverantör till H.S.H. Prinsen av Lorenzburg”. Flera företag inom samma bransch kan utnämnas till hovleverantörer.

Hovleverantörskapet måste förnyas vart femte år och är personligt knutet till företagets VD. Företag som falskeligen utger sig för att vara hovleverantörer gör sig skyldiga till varumärkesintrång och detta  kan medföra stämning.

Återkallande av utnämningen

Hovleverantörstiteln följer företagets VD personligen, det vill säga slutar denne så måste företaget komma med en förnyad ansökan om hovleverantörskap.

Utnämningen som hovleverantör kan även återkallas av andra skäl, till exempel då företaget:

  • har misskött sig
  • bytt inriktning på verksamheten
  • slutat tillverka den produkt som levererats till hovet

Att ansöka om hovleverantörskap

Ansökan om hovleverantörskap ställs till Riksmarskalk Carl Svantesson via formuläret nedan. Vid medgivande om hovleverantörskap erhålls ett diplom som bevis på företagets status.

 Nuvarande hovleverantörer

Cateringspecialisten_logo2