Mikronationen som Biktspegel – Gästbloggare: medborgare nr 38


Vi ser gärna att medborgare eller andra gästbloggar om högt, lågt och allt däremellan. Här följer ett personligt inlägg från medborgare nr 38. Vi tackar för bidraget! Om mikronationen och det självvalda medborgarskapet som alternativ biktspegel: Det är i skrivande stund den 10:e augusti 2015, och idag blev jag återigen utskriven från den slutenpsykiatriska vården. … Continue reading Mikronationen som Biktspegel – Gästbloggare: medborgare nr 38

St. Isaks orden för läkare, helare och andra behjärtansvärda insatser


St. Isaks orden finns endast i en klass: Insignierna består av ett pärlörhänge som symboliserar tårar och barmhärtighet samt en kraschan med ett porträtt av St. Isak själv. Läkare, helare, hjälparbetare, volontärer och liknande personer kan bli riddare av St. Isaks orden. St. Isak lär ha sagt att förmågan att fälla tårar är det säkraste … Continue reading St. Isaks orden för läkare, helare och andra behjärtansvärda insatser

St. Johanna, Beskyddarens Orden


I Lorenzburg tror vi inte på våld. Låt mig repetera, VI TROR INTE PÅ VÅLD. Däremot inser vi att vissa värden måste beskyddas. Mänskliga rättigheter, allas rätt till bildning, till lycka, till frihet.. dessa värden är okränkbara. Vi ser också att utsatta människor far illa världen över, otroligt nog även i våra trakter trots att … Continue reading St. Johanna, Beskyddarens Orden

Artikel: Mikronationen som Narrativ Artefakt?


“Artefakt (latin. ars = konst, facere = göra, tillverka) betyder “konstgjort föremål”. Beteckningen, ordet, används för alla ting som tillverkats av människor.“.. Nationer och nationell identitet bör betraktas som artefakter, alltså skapade ting, snarare än någonting som är givna. En nations gränser är godtyckliga. En nations historia kan aldrig bli helt fri från ett visst mått av … Continue reading Artikel: Mikronationen som Narrativ Artefakt?

Iréne Walton – Lorenzburgs första Hovleverantör


H.S.H. Prince Freï har utsett den Skånska konstnären och konsthantverkaren Iréne Walton till Furstlig Hovleverantör av leksaker. För Iréne Walton är det hållbara perspektivet viktigt och därför är återanvändning av material naturligt i tillverkningen av nya saker. Hon identifierar sig med de kvinnor som i alla tider har tillverkat konst och konsthantverk för användning i det egna … Continue reading Iréne Walton – Lorenzburgs första Hovleverantör

Nation och Varumärke från fornstora dar


En av Lorenzburgs nationalskatter är Codex Lorenzburgensis från 1504. Dokumentet är en tunn inbunden bok med illuminerad text och med handmålade bilder. Här ovan en bild med den Furstliga ätten von Fräähsens vapensköld. Intressant nog för den heraldiska Pantern inte, som är brukligt, de två korslagda facklorna i sitt blåa standar. Illuminatören har gjort ett misstag … Continue reading Nation och Varumärke från fornstora dar

Nation och Varumärke del fyra – Ännu en Heraldisk uppdatering


Jag har tidigare nämnt (läs mer om processen och förhandlingarna med heraldikern) att jag uppdragit åt Davor Zovko, en av Nordens mest kända heraldiker, att skissa upp och färglägga två heraldiska vapen. Det ena av vapnen är Fursteättens privata familjevapen (återfinns även i riksvapnet med en så kallad hjärtsköld) samt Lorenzburgs riksvapen. Ovan ses heraldikerns skiss-studie av … Continue reading Nation och Varumärke del fyra – Ännu en Heraldisk uppdatering