Möte på Studiefrämjandet i Karlstad!


Tack Studiefrämjandet för ett bra möte! H.S.H Prins Freï träffade Daniel Vinter, handläggare inom Spelkultur, på Studiefrämjandet i Karlstad. Studiefrämjandet är en av Lorenzburgsprojektets samarbetspartners. På mötet diskuterades hur samverkan kan komma att se ut, bland annat i form av offentliga workshops som är öppna för allmänheten samt kultur-event som kommer att genomföras i stadsdelen Lorensberg. … Continue reading Möte på Studiefrämjandet i Karlstad!

”Lilla Gratisbiblioteket” – ett superlokalt initiativ för att uppmuntra läsande


Som Prins av Lorenzburg hoppas jag kunna dela med mig av tjusningen med att läsa böcker. Vi lever visserligen i ett högteknologiskt och digitalt tidevarv men livet självt är en analog upplevelse som inte vinner på att upplevas genom en dataskärm! Nej, för människor sitter inte ihop med kablar på insidan och våra hjärnor fungerar inte enligt … Continue reading ”Lilla Gratisbiblioteket” – ett superlokalt initiativ för att uppmuntra läsande

Tack Karlstads Universitet!


Prins Freï hade idag glädjen att möta studenter från innovations- och designingenjörs-programmet på Karlstads Universitet. Studenterna gästades av Prinsen för en kort presentation om Furstendömet Lorenzburg och de projekt Prinsen engagerar sig i för att stötta innovation och entreprenörsskap. Prins Freï berättade också om framtida insatser för att skydda de pollinerande insektsarter (bin och humlor) som … Continue reading Tack Karlstads Universitet!

Lorenzburg etablerar diplomatiska relationer med Furstendömet Pontinha


Vi är mycket glada över att tillkännage att Lorenzburg och Furstendömet Pontinha har etablerat diplomatiska relationer. Må den nya vänskapen vara till glädje för båda nationerna. Furstendömet Pontinha är beläget på en liten atoll utanför Madeira och har anor tillbaka till 1419. I oktober 2000 köptes ön av Prins Renato II och utropades till en suverän … Continue reading Lorenzburg etablerar diplomatiska relationer med Furstendömet Pontinha

Biomimetik som innovativa insatser för miljön: insektshotell


Biomimetik (även biomimikry eller biomimik) är teknik som efterliknar förebilder i biologiskt liv i naturen. Kardborreband är ett exempel på en tillämpning som hämtat sin inspiration från växtriket. En annan sådan är honeycomb-strukturen (efterliknad det hexagonala mönstret i honungskakor). Andra exempel är geckoödlans förmåga att kunna klättra på ett flertal olika typer av underlag eller bombarderbaggen med en egen tryckkammare med en kemiskt aktiv substans som … Continue reading Biomimetik som innovativa insatser för miljön: insektshotell

Tack heraldiker Jesper Wasling för omnämnandet!


Furstendömet Lorenzburg tackar journalisten, historikern och heraldikern Jesper Wasling för det fina omnämnandet av oss på sin blogg! Läs inlägget här: Lek mer Heraldik Vi önskar Herr Wasling stort lycka till med det lilla drottningariket ”Knalleland”, kanhända vi kan upprätta diplomatiska förbindelser i framtiden! Besök gärna Jesper Waslings informativa hemsida och träd in i heraldikens (läran om vapensköldar) … Continue reading Tack heraldiker Jesper Wasling för omnämnandet!

Internationella Modersmålsdagen – Samiska


Idag är det FN’s internationella Modersmålsdagen och då vill vi särskilt uppmärksamma ett av Sveriges officiella språk, Samiskan: Samiska (Sámegielat eller sámigiella på nordsamiska) är en grupp av flera språkvarieteter som hör till den finsk-ugriska språkgruppen. De samiska språkens utbredningsområde utgörs av Sameland, det vill säga de nordligaste delarna av Sverige, Norge och Finland samt Kolahalvön i Ryssland. Antalet samisktalande har uppskattats till omkring 23 000 personer, varav 12 000 i Norge, … Continue reading Internationella Modersmålsdagen – Samiska