Fantastiskt liten

Att delta i konst- och kulturyttringar får både individer och kollektiv att växa!

Kultur betyder att odla och det gäller även idéer, drömmar, innovationskraft och gemenskap. Kulturprojektet Lorenzburg inbjuder till kollektiv lek, men också individuellt växande, genom att delta i grundandet av en Sagonation i en urban miljö. Kulturprojektet Lorenzburg vill skapa en välkomnande dynamisk lokalkultur och grannskapsutveckling genom kollektivt berättande, konsthantverkande, och lekfull manifestation av helt påhittade lokala traditioner!

Läs mer