Dårgreve

 Dårgreve och Dårgrevinna är en titel för de främsta inom narrarnas skrå. Dessa ska ha samma värdighet som Greve och Grevinna i Lorenzburg. En särskild heraldisk rangkrona har tagits fram som tecken på den nya titeln.

Svinatuta

Dårgrevinnan Ciniz Jansson af Svinatuta