Riddarhuset


Sigill Lorenzburg utan sköld litet
Välkommen till Sköldegillet – Lorenzburgs Riddarhus

”Il sangue nobile è un accidente della fortuna; le azioni nobili caratterizzano il grande.”
(En ädel börd är blott en lyckosam slump; ädla handlingar är ett tecken på sann storhet.) – Carlo Goldoni (1756)

Sköldegillet, Lorenzburgs Riddarhus, är den officiella sammanslutningen av furstendömets ridderskap och adel. Medlemskap i Sköldegillet kan den ansöka om som tidigare adlats eller blivit utnämnd till riddare av Lorenzburg. Även såkallad ”naturaliserad” adel kan ansöka om inträde i Sköldegillet. I det senare fallet måste adelskap i annan nation kunna styrkas med erforderliga urkunder.

Varför ett Riddarhus?

Lorenzburg strävar efter att utvecklas till en demokratisk, medborgardriven nation. Hur kan, tillsynes mossiga, fenomen som adliga titlar passa in i den ekvationen?

Lorenzburg är en demokratisk sagonation. Titlar och ordnar delas ut för att belöna särskilt hängivna medborgare, och andra, som engagerat sig särskilt i bygget och organiserandet av det lilla furstendömet.

Den individ som har gjort enastående insatser för nationen kan bli adlad som erkännande för sina gärningar eller för dådkraft i stunder av kris. Detta kan innebära insatser av strukturell, administrativ, kulturell, ekonomisk eller innovativ art. Den som  utfört särskilt hjältemodiga handlingar kan också förlänas riddartiteln.

falktant
Ridande adelsdam med falk

I Lorenzburg innebär adelskapet en symmetrisk relation mellan Förläna och Förtjäna. Fursten ska inte godtyckligt dela ut adliga titlar utifrån personlig vänskap eller utifrån andra favörer som visats. Ett adelskap är det yttersta erkännandet för en persons insatser och det förväntas att de efterkommande, som också uppbär rangen, ska fortsätta att tjäna nationen framgent.

Själva adlandet innebär en högtidlig ceremoni som har urgamla anor. Varje klass av adelskap medför sin speciella ceremoni och protokollet är utformat för att ge den nyligen adlade en fin och minnesvärd upplevelse.

Furstendömet erkänner tre klasser av adel:

1. Greve är furstendömets förnämsta adliga titel och utnämningen medför adelskap för sig själv och sina efterkommande. Grevetiteln är en sköldförande rang som innebär att den nyutnämnda Greven/Grevinnan tilldelas ett släktvapen som sedan kan föras av även de efterkommande. Vapnet hängs i Sköldegillet.

2. Friherre (Baron) medför adelskap för sig själv och sina efterkommande. Friherretiteln är en sköldförande rang som innebär att den nyutnämnda Friherren/Friherrinnan tilldelas ett släktvapen som sedan kan föras av även de efterkommande. Vapnet hängs i Sköldegillet.

3. Riddare av Lorenzburg medför ett personligt adelskap som varar livet ut men som inte förs vidare till efterkommande. Riddaren är inte en sköldförande rang i Lorenzburg vilket innebär att hens vapen, även om hen har ett släktvapen, inte kommer att hängas i Sköldegillet.

00-01-ornament-helmet-sword-arrows-1350x762