Du kanske har hört talas om Rollspel? Rollspel är en interaktiv berättelse, eller en levande bok, där deltagarna skapar sig en karaktär som kan vara deras ombud i berättelsen. Ofta fyller spelarna i ett karaktärsformulär för att hjälpa dem att komma ihåg rollens olika karaktärsdrag.

Lorenzburg är en lek och en berättelse. Om du vill kan du ladda ner, och fylla i, Lorenzburgs ”karaktärsformulär” för att hjälpa dig att få en överblick över hur du vill delta i berättandet om den lilla sagonationen.

Karaktärsformulär