Bli medborgare!


Alla är välkomna att bli medborgare i konst- och kulturprojektet om den moderna sagonationen Lorenzburg, inte bara boende i stadsdelen Lorensberg. Vi gör inte skillnad på människor utifrån sort, form, eller färg.Projektet strävar efter att vara en lekfull och inbjudande plattform till grannsamverkan och lokal kultur. Välkommen att delta med dina idéer!

Scrolla eller dra i reglaget på dokumentets högersida för att se alla frågorna: