Idag firar vi den mänskliga andan!


Hör alla och envar, Denna tionde dag i december är det tradition, i vårt älskade grannland Sverige, att dela ut Nobelpriset till framstående välgörare för mänskligheten. Furstendömet Lorenzburg känner med stor passion att det är viktigt att bana väg för bildning och upplysning. Vi tror att det enda som kan skingra forntidens vidskepelse är just … Continue reading Idag firar vi den mänskliga andan!

Hans Serena Höghet Prins Freïs födelsedag


Den fjärde december är Prins Freïs födelsedag. Hans Serena Höghet låter hälsa att allt är väl i landet och att han är rörd över alla gratulationer från folket. Allmän helgdag utlyses och Prinsen befaller att dagen ägnas åt familj, vänner, kontemplation över gemenskapen samt, naturligtvis, ätandet av tårta.

Furstendömet Lorenzburg välkomnar nya medborgare


Var med och stötta Lorenzburg – världens yngsta monarki. Ansök om medborgarskap idag (text på svenska längre ned på sidan)! Furstendömet Lorenzburg är en mikronation – en stat vars gränser sammanfaller med stadsdelen Lorensberg i Karlstad. Furstendömet Lorenzburg söker inte annektera territorium med våld eller andra medel men bör förstås som en dubbelexponering där staten ligger som en parallell … Continue reading Furstendömet Lorenzburg välkomnar nya medborgare