Screw this, I’m gonna make my own goddam country (Let’s meet the Micronations) | SBS Comedy


Ever wanted to print your own currency? Wear a military uniform everywhere you go? Or declare war on Australia? Liam Ryan takes you on a tour of the world’s craziest ’micronations’ whose self proclaimed rulers have done all those things and more, to hilarious effect. Frustrated with politics and the trajectory of your nation? Life … Continue reading Screw this, I’m gonna make my own goddam country (Let’s meet the Micronations) | SBS Comedy

En fråga om flaggor…


Att konstruera en flagga följer heraldikens regler om maximal kontrasverkan och det är alltså en hel vetenskap vilka färger som får eller inte får vara bredvid varandra. Lorenzburg frågar nu Oraklet i Etern: Vilken flaggar är häftigast, mest majestätisk och pompös? Flaggan visar olika varianter av ”Prinsessan på Ärtens” krönta ärta som är en del … Continue reading En fråga om flaggor…

May the Fourth be with you!


Idag är det internationella Star Wars-dagen! H.S.H. Prins Freï är en ökänd nörd och i egenskap av sådan älskar han fantasy, science-fiction och annan populärkultur i bok- film- och spelform. Från wikipedia: ”Star Wars-dagen, eller Luke Skywalker-dagen, firas den 4 maj varje år och är en inofficiell Star Wars-högtid som firas av fans över hela världen. Datumet … Continue reading May the Fourth be with you!

Vi firar Jordens Dag!


Jordens dag (engelska: Earth day) är en temadag initierad av den amerikanske senatorn Gaylord Nelson för att uppmärksamma världens miljöproblem. Dagen har sedan starten 1970 firats 22 april varje år. H.S.H Prins Freï är en varm förespråkare för att både naturresurser och mänskliga resurser ska hanteras med största omsorg. Jordens Dag 2015 ägnas åt kontemplation och ett förnyat åtagande att värna vår planet … Continue reading Vi firar Jordens Dag!