Ceremoni och Paraphernalia – att förvärva en Ampulla

Vi välkomnar donationer för inköp av denna rekvisita:

Att iscensätta suveränitet och nobilitet är en konst som kräver subtilitet och finess. Om man tar i för mycket riskerar man att uppfattas som slösaktig och arrogant. Om man är för försiktig kan man ses som tafatt. Man måste hitta den rätta balansen mellan ödmjukhet och majestät och emellan ceremoni och spektakel. Som Riksmarskalk och Ceremonimästare är det mitt ansvar att övervaka planering och genomförande av statliga ceremonier i Furstendömet..

Att iscensätta majestät är, som jag redan nämnt, en subtil konst. Man måste ha fingerspitzengefühl (fingertoppskänsla) för att förstå det underliggande symboliska språket och den mytologiska dynamiken. Även om kungligheter är vanliga människor på fritiden så har de något av en ”helig” funktion när de utför sina plikter i egenskap av monark. Statsceremonierna bär på en tidlös anda av inspiration, solidaritet och upphöjdhet. Det är viktigt att varje del av ceremonin (symboliska handlingar, inspirerande texter och paraphernalia – ”magiska” föremål) harmonierar med varandra.

Wikipedia om parafernalia

Paraphernalia (bona paraphernalia), latin av grekiska paraferna, av para, bredvid, och ferne, hemgift, det vill säga vad en furstes maka för med sig i boet förutom hemgiften och som är uteslutande hennes egendom, som till exempel utstyrselartiklar och klenoder. I vissa sammanhang används ordet i betydelsen ”tillbehör”.

Det finns många typer av ”magiska” paraphernalia som används för att iscensätta suveränitet och majestät: flaggor, kronor, spiror, mynt etc. Idag ska jag prata om det speciella kärl som används för att förvara ”Chrisma Principate” – Kröningsoljan som används för att smörja suveränen.

Bland de föremål som används i kröningen av den Brittiska Monarken, finns en gyllene örn-formad flaska  och en särskild sked. Flaskan, kallad Ampulla, används för att förvara kröningsoljan och den tros ha använts vid kröningen av Henrik IV år 1399. Enligt legenden användes kärlet till den heliga olja som Jungfru Maria lär ha tillhandahållit på mirakulös väg.

Ampulla-and-spoon
Ampulla och sked för smörjelse av den Brittiska Monarken

I Lorenzburgs fall skulle ett mer passande kärl vara utformat som en Enhörning, Panter eller Påfågel. Lyckosamt nog har jag lyckats hitta en försäljare som har ett möjligt kärl som kan användas som Lorenzburgs Ampulla:

VHSTERLING2rFrenchGardenHouse
Påfågel-flaska av silver

Kärlet har rätt symbolik eftersom påfågeln är en av den Furstliga familjens symboler. Eftersom sann skönhet och dygd kommer inifrån så passar det utmärkt att själva kärlet för kröningsoljan är en symbol för skönhet. Vi förhandlar för närvarande med handelshuset om ett möjligt förvärv.

Carl Svantesson
Riksmarskalk
Riksmarksalksämbetet

Your thoughts are welcome: